เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์


           โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง- 30-07-2018 13:45:00  
           โรงเรียนวัดจันทาราม- 30-07-2018 13:43:07
           โรงเรียนเนินธัมมัง- 30-07-2018 13:40:54
           นักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร- 30-07-2018 13:37:29
           โรงเรียนไตรภูมิวิทยา- 30-07-2018 13:34:00
           นักท่องเที่ยว ประเทศจีน- 18-07-2018 10:36:53
           โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข- 17-07-2018 14:51:26
           คณะน้องๆจากโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษาและผู้ปกครอง- 13-07-2018 14:38:05
            คณะข้าราชการบำนาญ ครูสงขลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมือง - 02-06-2018 10:06:28
            โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0- 29-05-2018 11:53:38
            พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เพิ่มความสนุกการชมพิพิธภัณฑ์เมือง แปลงโบราณวัตถุเป็นภาพ 3 มิติ ด้วยโซลูชั่น - 18-05-2018 14:24:52
            ขอเชิญแต่งชุดย้อนวันเรียน สถาบันไหนประถมถึงมหาวิทยาลัย กับ Back to school เที่ยวงาน ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง - 18-05-2018 14:31:05
           เทศบาลตำบลบ้านไร่ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช- 12-05-2018 15:30:24