ลงประกาศเมื่อวันที่ :   พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช