ลงประกาศเมื่อวันที่ :  
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช