อาคารเทิดไท้ราชินี


        เป็นอาคาร ๒ ชั้น โถงทางเข้าชั้นล่างจัดจำลอง เหมือนผู้ชมนั่งอยู่ภายในเรือเดินสมุทรโบราณและกำลังนำผู้ชมล่องเรือย้อนอดีต ผ่านเมืองท่า ต่างๆ ไปยังเมืองตามพรลิงค์เมืองท่าค้าขายทางทะเล ที่สำคัญของคาบสมุทรไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ การนำเสนอใช้สื่อผสม Animation และวีดีทัศน์ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ความเพลิดเพลินในการชม

      ออกจากเรือเดินสมุทรเข้าไปยังท่าเรือรับส่งสินค้า ซึ่งจำลองท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตจัดแสดงหุ่นลอยตัว แสดงการติดต่อซื้อขาย ทั้งสินค้าเครื่องเทศของเมืองตามพรลิงค์ และสินค้าเข้าโดยสื่อ Magic vision แสดงสมมุติให้เป็นนักเดินเรือชาวจีนโบราณออกมาเล่าสิ่งที่เขา พบเห็นในเมืองนคร โดยอ้างอิงหลักฐานบันทึกของหวังต้าหยวน และเจาจูกัวนักเดินทางชาวจีนผ่านท่าเรือติดต่อซื้อขายเข้าเขตนครศรีธรรมราช ศูนย์กลางทางศาสนา จัดแสดงด้วยสื่อวีดิทัศน์ จอกลมอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรยายถึงความเชื่อดั้งเดิมจนกระทั่ง มีศาสนาต่างๆ เข้ามาทั้งพราหมณ์ พุทธ อิสลาม คริสต์ เน้นประเด็นที่แม้ต่างศาสนา แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น

   ถัดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไป มีการจัดแสดงพัฒนาการเมืองนครศรีธรรมราชกับเงินนโม หลักฐานที่ยืนยันความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ นครศรีธรรมราชในอดีตการจัดแสดงบริเวณภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิต การแสดงมรดกวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านมีมโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า เพลงบอก เป็นต้น นอกจากจะจัดเป็นนิทรรศการภาพแล้วยังมีวีดิทัศน์ประกอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้ชมสามารถกดปุ่มและชมได้ทันที

        ชั้นสอง ของอาคารเทิดไท้ราชินีมุมบนด้านซ้ายมือ จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง คือ เหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ จัดแสดงด้วยหุ่น วีดิทัศน์ และงานกราฟฟิก และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ จุดนี้นำเสนอโดยจัดที่นั่งชม ให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรง ที่สร้างความสูญเสียแก่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ประกอบหุ่น จำลอง แสดงภูมิประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะ โดยใช้เทคนิคสายลม ละอองฝน และฟ้าแลบเสริม บรรยากาศ ตามบทบรรยายทำให้ผู้ชมเกิดจินตนาการตามรับรู้เรื่องราวได้อย่างชัดเจน จบด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎรชาวแหลมตะลุมพุก จุดกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

        อีกส่วนหนึ่งของชั้นสอง จัดแสดงเนื้อหาชาวต่างชาติผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช มีชนชาติอเมริกัน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย โดยจัดเป็นหุ่นลอยตัวขนาดเท่าคนจริง ประกอบสื่อผสม Diorama และ Software animation ถัดจากมุมชาวต่างชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์เมืองระยะที่ ๕ เพื่อจัดแสดงปรากฏการณ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (จตุคามรามเทพและเหรียญนโม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม อัธยาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

        พื้นที่ที่จัดแสดงนิทรรศการดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใช้พื้นที่ชั้น ๒ โถงขวามือของอาคารเทิดไท้ราชินีปรับเป็นผนังโค้ง เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เมตร ภายในห้องฉายวีดิทัศน์ มีประตูทางเข้าออกทางด้านขวามือ ผนังโค้งด้านนอกจัดแสดงวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นต่างๆ พร้อมภาพ โปสเตอร์จตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ จัดนิทรรศการเป็นหมวดหมู่ คือ นิมิตองค์จตุคามรามเทพ สร้างเสพวัตถุมงคลบูชา ไขปริศนาตราและเครื่องหมาย หลายพิธีกรรมหลากมวลสาร ปรากฏการณ์ประชาคม และพลังประชานิยมศรัทธา มีสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "ประวัติและความเชื่อเรื่องเงินตรานโม" และ "การนับถือศรัทธาองค์จตุคามรามเทพ" เป็น Multimedia ผสม Animation ประกอบ Diorama การจัดนิทรรศการถาวรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รวบรวมสิ่งที่ชาวนครศรีธรรมราชเคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวัตถุมงคลจตุคามรุ่นต่างๆ มาจัดแสดงเป็นแหล่งรวมรุ่นจตุคามแห่ง หนึ่งคาดว่าจะทำให้มีสาระเพิ่มเติม เสริมการเรียนรู้ ดูด้วยความเพลิดเพลิน จากสาระและเทคนิคนำเสนอที่ทันสมัย

        ผนังโค้งท้ายห้องจัดแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗)