นาฬิกาแดด


Image

        นาฬิกาแดด เป็นเครื่องบอกเวลาชนิดแรกของโลก สร้างเมื่อประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว ใช้อ่านเวลาได้จากเงาที่ตกทอดลงบนขีดเครื่องหมาย ยิ่งดวงอาทิตย์อยู่สูง เงาก็ยิ่งสั้นขึ้น อย่างไรก็ดีนาฬิกาแดด มีความคลาดเคลื่อนจากเวลาจริง ประมาร 15 นาที แล้วแต่ฤดูกาล เนื่องจากแกนโลกเอียง 23.5 องศา และวงโคจรของโลกเป็นรูปวงรี ทำให้ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ระยะทางตายตัว