เทศบาลตำบลบ้านไร่ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 คณะจากเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-05-2018 15:30:24
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช