โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ได้จัด...โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในการนำชมเพื่องานทางด้านบริการ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานบริการของพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชในภายภาคหน้า


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-05-2018 11:53:38
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช