โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
       เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 น้องๆจากโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมือง เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะน้องๆจากจากโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทย และอาคารเทิดไท้ราชินี อาทิ เช่น ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลอง นครแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ เส้นทางการค้าที่สำคัญของเมืองนคร วาตภัยแหลมตะลุมพุก และได้นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำชมพร้อมบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของนครศรีธรรมราช อีกทั้งน้องๆยังได้สัมผัสกับบรรยาการของอาคารภายในพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งจัดแสดงไวให้ได้ชมอย่างเหมาะสมและสวยงาม


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-07-2018 14:51:26
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช