โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
       เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 น้องๆโรงเรียนไตรภูมิวิทยาเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะน้องๆจากโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทย และอาคารเทิดไท้ราชินี อาทิ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลอง นครแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ เส้นทางการค้าที่สำคัญของเมืองนคร และได้นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำชมพร้อมบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของนครศรีธรรมราช อีกทั้งน้องๆยังได้สัมผัสกับบรรยาการของอาคารภายในพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งจัดแสดงไวให้ได้ชมอย่างเหมาะสมและสวยงาม


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2018 13:34:00
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช