นักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร
       คณะน้องๆนักศึกษาจาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทรได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนคร นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะจากคณะน้องๆนักศึกษาจาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร จำนวน 130 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมือง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทยและอาคารเทิดไท้ราชินี เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร ภูมิศาสตร์ของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลลอง นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้า เอกภาพในความหลากหลายของศาสนาปูชนียบุคคลเมืองนครศรีธรรมราช และวิดิทัศน์จำลองเหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก โดยการนำชมพร้อมบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งน้องๆยังได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารภายในพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งจัดแสดงไวให้ได้ชมอีกด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2018 13:37:29
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช