โรงเรียนเนินธัมมัง
       คณะน้องๆจากโรงเรียนเนินธัมมังได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนคร นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะน้องๆจาก โรงเรียนเนินธัมมังที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครของจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทยและอาคารเทิดไท้ราชินี เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร ภูมิศาสตร์ของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลลอง นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้า เอกภาพในความหลากหลายของศาสนาปูชนียบุคคลเมืองนครศรีธรรมราช และวิดิทัศน์จำลองเหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2018 13:40:54
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช