โรงเรียนวัดจันทาราม
       คณะน้องๆจากโรงเรียนวัดจันทารามได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนคร พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะน้องๆจากโรงเรียนวัดจันทารามที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครของจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทยและอาคารเทิดไท้ราชินี เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร ภูมิศาสตร์ของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลลอง นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้า เอกภาพในความหลากหลายของศาสนาปูชนียบุคคลเมืองนครศรีธรรมราช และวิดิทัศน์จำลองเหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2018 13:43:07
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช