โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 น้องๆโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ภายใต้”โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการนอกสถานที่ของนักเรียนระดับปฐมวัย” พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทย และอาคารเทิดไท้ราชินี เช่น ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลอง เส้นทางการค้าที่สำคัญของเมืองนคร และได้นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำชมในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากนอกห้องเรียน อีกทั้งน้องๆยังได้สัมผัสกับบรรยาการของอาคารภายในพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งจัดกิจกรรมให้น้องๆได้เพลินเพลินสนุกสนาน


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2018 13:45:00
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช