โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี
       วันที่ 1มีนาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ของเมืองนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามเข้าเยี่มชม ↔️โทร-075358261


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20190923045343
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช