โรงไฟฟ้าขนอม
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คณะโรงไฟฟ้าขนอม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ศึกษาประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20190926045258
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช