นิด้า
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คณะจากนิด้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ศึกษาประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20190926045406
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช