เบญจมราชูทิศ
       วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ศึกษาประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20190926045657
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช