กศน. หัวไทร
       คณะน้องๆจาก กศน. หัวไทร ได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนคร นครศรีธรรมราช 27 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะน้องๆจาก โรงเรียนเนินธัมมังที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครของจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชได้นำชมพร้อมบรรยายภายในอาคารวีระไทยและอาคารเทิดไท้ราชินี เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนคร ภูมิศาสตร์ของเมืองนคร วัดพระมหาธาตุจำลลอง นั่งเรือจำลองเส้นทางการค้า เอกภาพในความหลากหลายของศาสนาปูชนียบุคคลเมืองนครศรีธรรมราช และวิดิทัศน์จำลองเหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20190926050014
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช