แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 • อาคารรวมใจภักดี

  -ส่วนหน้าต้อนรับประชาสัมพันธ์
  -บรรยายสรุปก่อนนำชม

 • Image

  อาคารนานัครส

  -จัดนิทรรศการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเทศการ

 • อาคารเทิดไท้ราชินี

  แหล่งค้าขายเครื่องเทศเขตทะเลใต้ ศูนย์หลอมรวมความศิวิไลซ์ทุกศาสนา

 • Image

  อาคารวีระไทย

  -เมืองท่าค้าขายขนสินค้า
  -ศูนย์เผยแพร่พระพุธศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์


           Nizar- 22-05-2017 10:36:53  

           ข่าวทั้งหมดใบจองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์


           ดาวน์โหลด