อาคารต่างๆ

อาคารรวมใจภักดี
อาคารรวมใจภักดี

อาคารวีระไทย
อาคารวีระไทย

อาคารเทิดไท้ราชินี
อาคารเทิดไท้ราชินี

อาคารนานัครส
อาคารนานัครส

รวมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์


  โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง...
  โรงเรียนวัดจันทาราม...
  โรงเรียนเนินธัมมัง...
  นักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร...
  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา...
...ข่าวทั้งหมด...

Smart Museum


  นครศรีธรรมราชแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์...
  นครเมืองการศึกษา...
  นครศรีธรรมราชกับต่างชาติ...
  วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก...
  สงครามมหาเอเชียบูรพา วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔...
...เพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์สัญจร


  หอพระอิศวร...
  หอพระนารายณ์...
  สระล้างดาบศรีปราชญ์...
...เพิ่มเติม...

ความรู้ต่างๆ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 วันนี้
3
 เมื่อวาน
11
 เดือนนี้
165
 เดือนที่แล้ว
335
 ปีนี้
2,058
 ปีที่แล้ว
3,466